Thành lập hội Cơ Điện Bình Dương Ông Phạm Chí Thắng Giám Đốc Công Ty TNHH Nam Thiên Trường được bầu làm trưởng ban kiểm tra

Trong quá trình thương mại hoá toàn cầu, các doanh nghiệp cần hợp tác liên kết lại để tạo nên sức mạnh, mở rộng thị trường, đối mặt với những thách thức và cạnh tranh ngày càng mang tính quốc tế hoá cao. Vì vậy, ngày 10 tháng 3 năm 2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã có Quyết định số 671/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án phát triển Hiệp hội ngành hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương; đồng thời Sở Công Thương Bình Dương đã có Quyết định số 43/QĐ-SCT ngày 02/5/2012 về việc công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội Cơ - Điện tỉnh Bình Dương do ông Trần Thành Trọng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sáng Ban Mai làm Trưởng ban.

       Căn cứ quyết định số 2308/QĐ-UBND Ngày 23 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho phép thành lập Hiệp hội Cơ-Điện tỉnh Bình Dương; Ngày 28/9/2012 Đại hội thành lập Hiệp hội Cơ-Điện tỉnh Bình Dương được tổ chức tại Sở Công Thương Bình Dương. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các sở ngành, các hiệp hội ngành hàng trên địa bàn tỉnh cùng các doanh nghiệp là hội viên tham gia hiệp hội. Tại Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 7 thành viên, Ban thường vụ gồm 5 thành viên, Ban kiểm tra gồm 3 thành viên. 

        Ông Trần Thành Trọng  được đại hội tín nhiệm bầu làm chủ tịch Hiệp hội cùng 3 phó chủ tịch là bà Trịnh Thị Hồng Châu, ông Lưu Trí và ông Nguyễn Văn Hùng. Ông Đào Minh Ngọc được bầu làm tổng thư ký. Ông Phạm Chí Thắng được bầu Trưởng Ban kiểm tra

   Sự ra đời của Hiệp hội Cơ - Điện tỉnh Bình Dương  sẽ tạo ra một bước ngoặc mới cho ngành  Cơ – Điện để phát triển ổn định bền vững nhờ có sự liên kết hợp tác lẫn nhau. Hiệp hội là tiếng nói chung phản ánh nguyện vọng chính đáng của các doanh nghiệp, góp phần hướng dẫn doanh nghiệp phát triển ổn định, đúng hướng, là cầu nối giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong hợp tác sản xuất và đầu tư phát triển.

< Trở lại